top of page

Tourist village Risan 

cover
scheme
aerial
situacija
roof plan
plan1
grade level plan
typical house
massing
paper model
elevation sections
cover 2
massing study
front
ambient

TYPE: Tourist resort
LOCATION: Montenegro
YEAR: 2014. 
SIZE: 5400m2
STATUS: Competition 
CREDITS: Nemanja Kordić, Milutin Cerović, Ivana Damjanović, Ljubica Arsić

ABOUT:  Predloženo urbanističko rešenje teži da pomiri dva oprečna cilja – sa jedne strane da se uklopi u ambijentalnu celinu i usitnjenu matricu karakterističnu za tradicionalna naselja Kotorsko-Risanskog zaliva, dok sa druge strane teži da postigne maksimalnu dozvoljenu izgradjenost koja bi sa ekonomskog aspekta učinila projekat održivim. Osnovni projektantski principi su usitnjavanje objekata, a zatim i njihovo grupisanje u manje i intimne ambijente. Kroz oblikovanje, materijalizaciju i proporcije, predloženi objekti se nadovezuju na postojeće ambijentalne vrednosti ali ne teže da imitiraju zatečeno već prave jasnu razliku izmedju starog i novog. Posebna pažnja u projektu posvećenaje odnosu između objekata I terena sa ciljem da se akcentuje otvoreni prostor kao osnovni potencijal predmetne lokacije uz sve njene geografske pogodnosti. Projektom je predvidjeno naselje od 19 objekata čija dispozicija na parceli omogućuje maksimalnu orijentaciju prema moru. Pozicija objekata prati novu denivelaciju terena koja dodatno naglašava vizure prema prirodnom okruženju risanskog zaliva. Slobodni prostor parcele tretiran je kroz sistem kaskada I ozelenjenih platoa dok je novonastala visinka razlika iskorišćena za formiranje podzemnih garaža u pozadini parcele.

 

bottom of page