top of page

Two Peaks - Kolašin Mountain resort / Architectural design

TYPE:  Tourist apartments & SPA LOCATION: Kolašin, Montenegro YEAR: 2023.  SIZE: 750 m2  STATUS: Design Development. CREDITS: Nikola Stevanović, Nemanja Kordić, Ema Stojković, Irena Nikolić, Ivana Todosić Projekat ”Dva Vrha” namenjen je turizmu, u pitanju je mali kompleks koi čine dve planinske vile u Kolašinu, gradu na padinama Bjelasice koji postaje važan regionalni zimski ali letnji turistički centar, i poslednjih godina kao grad doživljava ubrzan razvoj koji prati i velika izgradja novih turističkih kapaciteta. Osim gradnje novih većih hotela i kompleksa, primetna je i gradnja prelaznih oblika jednoporodičkog ka višeporodičnom stanovanju, koji se u velikom delu godine koriste u turističke svrhe. Projekat ”Dva Vrha” čini kompleks od dve funkcionalno povezane vile na severnoj padini iznad grada namenjene privremenom smeštaju vlasnika i turista. Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja objekta sastoji se od više parcela Smailagića polje, Opština Kolašin. objedinjene površine 1010.89m2 koje se nalazi na terenu u padu od oko 22%. Teren je u padu u pravcu Sever – Jug. Padina je okrenuta ka Severu, tj. ka Kolašinu na koji se pruža pogled. Kućama se prilazi sa donje – severne strane. Projekat se morfološki i tipološki nadovezuje na lokalno graditeljsko nasleđe i razmeru gradske matrice. Razvijen je na dve parcele za dva vlasnika koji su videli benefit u saradnji i zajedničkom razvoju lokacije, izgradnjom i korišćenjem komplementarnih sadržaja Na svakoj od parcela smeštene su vile spatnosti P+1+Pk, koje su zatim uz obostranu saglasnost povezene prizemljem pa tako zajedno čine dvojni objekat. Prizemlja nisu namenjena stanovanju već zajedno sa okućnicom formiraju kaskadni podijum namenjen dodatnim sadržajima ta korisnike, kao što su bašte, pergole, letnje kuhinje , SPA zona, kao i dve prostrane garaže gde su smeštene skijašnice tehničke prostorije, parking za 4 automobila, Quad vozila, motorne sanke i E-bicikle što omogućava posetiocima različite načine mobilnosti i iskustva prilikom dnevnih izleta na Bjelasicu. Zajedničkim sadržajima se pristupa toplom vezom iz vertikalnog jezgra svake of kuća. Prvi spratovi i potkrovlja oba objekta mogu da funkcionišu kao nezavisne celine, obzirom da svaka od njih poseduje zasebne ulaze i vertikalnu komunikaciju. Na svakoj od etaža sprata i potkrovlja nalaze se komformi turistilki apartmani (ukupno 4 od 70-90m2) se sastoje od dnevne zone u kojoj su ulaz, kuhinja, trpezarija, dnevni boravak, kupatilo i balkon, dok se noćna zona sastoji od dve spavaće sobe. Sadržaj prostora je takav da može da zadovolji najviši standard stanovanja i smeštaja, zadovoljavajući potrebe i zahtevnih korisnika, doprinoseći tako turističkoj ponudi Kolašina.

bottom of page